Học viện Giáo dục Ngôn ngữ Hàn Quốc K-WAVE KOREAN LANGUAGE EDUCATION CENTER Logo

Hướng dẫn nhập học

Đăng ký

Thủ tục hồ sơ cần thiết
Nộp học phí

Sau khi nộp đầy đủ các hồ sơ cần thiết cho việc đăng kí nhập học, du học sinh có nghĩa vụ nộp các khoản tiền đứng tên chính bản thân mình do nhà trường yêu cầu để hoàn tất việc đăng kí học tại trường. Trường sẽ thông báo số tiền và cách thức nộp tiền cho các du học sinh trúng tuyển tại vòng xét tuyển hồ sơ nhập học của trường.

Du học sinh có nghĩa vụ nộp đầy đủ tiền học phí trong khoảng thời gian mà nhà trường đã yêu cầu.

Du học sinh phải nộp đủ số tiền học phí bằng tiền Won tương ứng với số tiền mà trường đã yêu cầu

Trong trường hợp du học sinh đăng kí xin nhận lại tiền học phí đã nộp vào trường khi bị trượt visa thì khi chuyển lại tiền học phí nếu có phát sinh về lệ phí nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm. Lệ phí chuyển tiền sẽ do du học sinh tự chịu.

Nộp học phí
Học phí / Năm học Phí kí túc xá / 6 tháng Tiền bảo hiểm / Năm Phí O.T / 1 lần Phí tuyển sinh / 1 lần
4,800,000won 960,000won 200,000won 100,000won 50,000won