Học viện Giáo dục Ngôn ngữ Hàn Quốc K-WAVE KOREAN LANGUAGE EDUCATION CENTER Logo

Hướng dẫn nhập học

Lịch học

Lịch học
Học viện Giáo dục Ngôn ngữ Hàn Quốc K-wave Lịch học
Năm học
(Year)
học kỳ
(Term)
thời gian khóa học
(Period of Study)
thời gian tiếp nhận và đăng ký
(Registration Period)
phân lớp kỳ thi
(Placement Test)
2019 Học kỳ mùa xuân (Spring) 2019.03.11 ~ 2019.05.17 (10 tuần) 2018.11.19 ~ 2018.12.28 2019.03.05
học kỳ mùa hè (Summer) 2019.06.10 ~ 2019.08.16 (10 tuần) 2019.03.18 ~ 2019.04.20 2019.06.04
học kỳ mùa thu (Fall) 2019.09.09 ~ 2019.11.20 (10 tuần) 2019.06.17 ~ 2019.07.19 2019.09.03
học kỳ mùa đông (Winter) 2019.12.09 ~ 2020.02.14 (10 tuần) 2019.09.16 ~ 2019.10.18 2019.12.03

Lịch trình của học kỳ có thể thay đổi tùy theo tình huống. Các bạn hãy vui lòng tham khảo trên trang chủ của trường.

Thời lượng khóa học: 10 tuần (200 giờ) / Ngày khóa học: Thứ hai ~ Thứ sáu / Thời gian khóa học: 4 giờ học mỗi ngày (09: 30 ~ 12: 50)

Mỗi lần trải nghiệm văn hóa là từ 4 giờ đến 8 giờ và được bao gồm trong số lượng người tham dự trong lớp học. (Dự tính lịch trình sự kiện trải nghiệm văn hóa sẽ được công bố vào đầu mỗi học kỳ)